NIVO Marketing

Bel nu: 06 - 28 67 84 78
Shopping Cart: €0,00 0 items

Wat bied NIVO Marketing

Marketing

Marketing kan gezien worden als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

NIVO Marketing is altijd op zoek naar (nieuwe) manieren om behoeftes van uw klanten te bevredigen en om uw producten of diensten zien te verkopen.
We adviseren u bij- en verzorgen effectieve reclamecampagne en andere methodes om uw producten en diensten gewild te maken.

Samen met u stellen we een marketingplan op om uw verkoop- en winstdoelen te halen. Het opgestelde marketingplan omvat o.a. het indelen van uw (potentiële) klanten in verschillende groepen. Deze groepen zijn aanspreekbaar als ze bijvoorbeeld een bepaalde levensstijl of een bepaald ideaal delen.
Welke marketingmix passen we toe? De marketingmix bestaat uit de vijf P´s: product, prijs, promotie, plaats en personeel. Door hier concrete keuzes in te maken zetten we uw product(en) of dienst(en) juist in de markt.

De taken die wij als NIVO Marketing voor u kunnen verzorgen zijn die van: de marketingmanager, de communicatiemanager, de PR-manager maar ook de salesmanager. Belangrijk in marketing is naamsbekendheid van uw product(en) en dient(en). U moet steeds met iets nieuws komen om de consument te blijven bereiken met uw boodschap.

In samenwerking met NIVO Marketing ontwikkelt u deze reclame campagnes.